Monday, September 15, 2008

Mohon Dihindari Kufur Selepas Dikurniakan Nikmat

Ada manusia dapat rezeki banyak jadi bakhil, kikir dan menjauhkan diri daripada beribadah

SAHABAT Nabi Muhammad SAW bersama Sya’labah bin Hathib sangat rajin beribadat dan berjemaah di masjid bersama Baginda. Akan tetapi, akhirnya beliau menjadi munafik, mungkir janji, meninggalkan Jumaat dan tidak membayar zakat hingga menjadi seorang yang ingkar.

Disebutkan dalam al-Quran dalam ayat yang bermaksud:

“Dan antara orang munafik itu, adalah seseorang yang berjanji kepada Allah , dengan ucapannya: Sesungguhnya jika Allah memberi rezeki padaku, nescaya aku akan bersedekah, akan tetap patuh beribadat kepada Allah terutama akan mengorbankan harta bendaku ke jalan amal yang baik.” - (Surah at-Taubah, ayat 75-78)

Bagaimanapun, setelah mendapat rezeki dari Allah , dia menjadi bakhil, kikir dan menjauhkan diri daripada beribadah. Akhirnya ia dijadikan Allah seorang yang munafik dan penyakit nifak itu tertanam kuat dalam hatinya hingga akhir hayat disebabkan mungkir janji.

Sejarah hidup Sya’labah bin Hathib pernah dihuraikan ahli tafsir, Ahmad bin Muhammad Syamwi: “Sya’labah seorang yang rajin solat jemaah dengan Nabi SAW di masjid akan tetapi dilihat oleh Nabi dia sering cepat pulang ke rumahnya sebaik selesai solat. Nabi bertanya kepadanya: Kenapa kamu lekas pulang, sebagai kebiasaan orang munafik? Dia menjawab: Aku hidup miskin, kain yang kupakai solat ini dinantikan oleh isteriku di rumah untuk dipakainya bagi mengerjakan solat pula, kerana kain kami hanya sehelai ini saja, dipakai solat berganti-ganti. Ya, Rasulullah, doakanlah kepada Allah supaya melapangkan rezekiku.

Nabi SAW bersabda kepadanya: Aneh sekali kamu, wahai Sya’labah. Sesungguhnya harta benda yang sedikit, dengan penuh kesyukuran lebih baik daripada harta yang banyak, tetapi tidak sanggup melakukan kesyukuran.

Sya’labah yang sengsara hidupnya berkali-kali datang kepada Nabi SAW dengan permintaan sama, supaya Nabi SAW memohon doa kepada Allah dilapangkan rezekinya. Nabi pun menjawab seperti mana sabdanya di awal tadi juga.

Akhirnya Sya’labah meminta, melafazkan janji bersumpah. Dia berkata: Demi Allah , Tuhan yang telah mengurus engkau dengan sebenarnya, aku berjanji, bahawa jika aku diberi rezeki oleh Allah nescaya akan aku penuhi segala kewajipan yang bersangkut dengan harta benda itu.
Maka Nabi SAW pun mendoakan dengan ucapannya: Ya Allah , berilah Sya’labah rezeki dengan harta benda.

Maka Sya’labah mulai berternak kambing, dengan kudrat Allah ternakannya berkembang-biak seperti ulat. Akibatnya ia menjadi lebih sibuk, ia hanya pergi solat berjemaah dengan Nabi SAW pada waktu Zohor dan Asar saja, sedangkan Maghrib, Isyak dan Subuh, beliau solat di desanya.

Semakin hari ternakannya semakin banyak, sehingga terpaksa ia berpindah ke lain tempat yang jauh dari kota Madinah. Keadaan demikian membuat dia sibuk, tidak dapat lagi solat berjemaah dengan Nabi SAW, hanya sempat sekali seminggu saja pergi solat Jumaat bersama Nabi SAW.

Ternakannya semakin hari semakin berkembang-biak, sehingga ia terpaksa pindah lebih jauh lagi, Akibatnya ia tidak dapat lagi solat Jumaat, sekalipun hanya sekali seminggu.

Pada suatu hari Jumaat, Nabi SAW bertanya kepada orang ramai, bagaimana Sya’labah. Orang menjawab: “Wahai Rasulullah, Sya’labah sudah mempunyai ternakan kambing yang sangat berkembang-biak sehingga sudah kesempitan tempat. Nabi mengucapkan: Celaka Sya’labah, celaka Sya’labah.”

Setelah datang perintah wajib berzakat, Nabi SAW mengutus dua orang utusannya, seorang daripada Bani Sulaiman dan seorang lagi daripada suku Bani Jahinah untuk memungut zakat ke desa di luar kota Madinah, dengan membawa surat perintah berzakat.

Kedua utusan itu lebih dulu datang kepada Sya’labah, meminta zakat ternakannya, membacakan surat perintah Nabi SAW. Maka Sya’labah berkata: “Ternakan ini hanya pajakan, bukan kepunyaanku. Pergilah kamu keduanya terlebih dulu kepada orang lain dan jika sudah selesai, kembali lagi kepadaku.”

Kedua utusan Nabi SAW pergi kepada seorang yang menternak unta daripada golongan Suku Bani Sulaim. Orang itu setelah mendengar perintah Nabi SAW lalu diserahkannya zakat daripada ternakannya.

Kemudian kedua utusan itu pergi kepada orang lain yang layak mengeluarkan zakat.
Akhirnya, kedua utusan itu kembali menemui Sya’labah, Sya’labah minta surat perintah Nabi SAW dan dibacanya. Lalu katanya: “Ini hanya pajakanku. Pulanglah kamu keduanya, nanti aku fikir dulu.”

Kedua utusan itu kembali kepada Rasulullah SAW. Belum mereka menyampaikan berita mengenai Sya’labah, Nabi SAW bersabda: Wah, celaka Sya’labah. Wah, celaka Sya’labah.
Lalu Nabi SAW mendoakan untuk kaum Bani Sulaim yang memilih unta yang baik sebagai zakat ternakan mereka, dengan doa kebaikannya. Kemudian kedua utusan itu menyampaikan berita penolakan Sya’labah sehingga turunlah ayat surah at-Taubah, ayat 75-78.

Kemudian Sya’labah datang kepada Nabi SAW menyerahkan zakatnya. Nabi SAW menjawab, al-Quran melarang untuk menerima zakat daripada Sya’labah. Maka Sya’labah berasa amat susah hati dan sedih sehingga dia siram kepalanya dengan tanah.

Nabi SAW bersabda: Inilah akibat perbuatan kamu sendiri, saya selalu perintahkan dulu, tapi hari itu kamu menolak, tidak mahu menurutinya. Tidak lama kemudian Nabi SAW wafat. Maka Sya’labah pergi kepada Abu Bakar, khalifah pertama untuk menyerahkan zakatnya. Abu Bakar menjawab, oleh kerana Rasulullah SAW menolak, ia tentu tidak dapat pula menerimanya.

Selepas Abu Bakar wafat, Sya’labah berulang-ulang menyerahkan zakatnya kepada Umar dan Usman. Kedua-dua khalifah itu pun menolak untuk menerima zakatnya, seraya berkata: Nabi SAW dan Abu Bakar sudah menolak, tentu kami tidak dapat pula menerimanya.

Begitulah Sya’labah yang mungkir janji sesudah berharta, berlimpah-ruah dan mewah, akhirnya dia meninggal di zaman khalifah Usman. Panjangnya umur Sya’labah kerana hidup di zaman Rasulullah SAW, zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar Ibnu Khattab dan meninggal di zaman Khalifah Usman.

Biarpun umurnya dipanjangkan, hartanya banyak berlimpah-ruah, tetapi kekayaan itu tidak diredai Allah . Maka, setiap insan beriman dianjurkan berdoa: “Jika Engkau panjangkan umurku berilah umur yang Engkau reda (umur yang engkau sukai), dan jika Engkau beri kekayaan berilah kekayaan yang Engkau reda.”

No comments: